Baken in de nacht

De Vierboete is de vuurtoren van Nieuwpoort in België waar onze familie vanaf de 16e eeuw vuurtorenwachter was. Zij zorgden voor een baken in de nacht. Wij zetten deze traditie symbolisch voort in onze werkplaats voor systemisch werk.

Verheldering

In de werkplaats voor systemisch werk Vierboete krijg je de kans om je vragen over je familie, je werk en je leven te verhelderen. Dit gebeurt onder andere via coaching, supervisie, opstellingen, trauma- healing en energetische massage.

Heel je leven

We gaan in ons werk uit van een visie waarin we de mens als geheel benaderen.
Het gaat hierbij om 'heel je leven' en om het helen van je leven. Hoe geef je aan je leven betekenis, vanuit contact met jezelf?

Wie zijn wij?


Jeaninne Hardies
(1950) is bedrijfsmaatschappelijk werker, supervisor en coach. Zij heeft grote ervaring in de begeleiding van medewerkers in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Jeannine is gespecialiseerd in de begeleiding van re-integratietrajecten, omgaan met stress en burnout, levens- en zingevingsvragen. Ze is geschoold in familieopstellingen bij Bodymind Opleidingen. Jeannine volgt momenteel een opleiding in traumahealing volgens P. Levine.


Guido Verbanck
(1949) werkte als docent bij een hogeschool en doceerde management en organisatie van de non-profitsector, vanuit jarenlange ervaring als manager in deze sector. Hij is gespecialiseerd in het begeleiden van verbeter- en verandertrajecten vanuit zijn opleiding als Master in Management of Innovation. Na een oriëntatie bij het Oost West centrum in Antwerpen heeft hij een opleiding tot massagetherapeut afgerond bij het Zomerhuis in België. Guido volgde de opleiding Systeemdynamiek in organisaties bij het Hellingerinstituut in Groningen, aangevuld door workshops in systemische structuuropstellingen en oplossingsgericht werken bij Matthias Varga von Kibed en Insa Sparrer en bij RINO. Hij is een ervaren coach en opsteller die systemisch werk combineert met oplossingsgericht werken.

Kosten

Oriëntatiegesprek (op afspraak): € 50.

Coaching, supervisiegesprek, individuele opstelling, traumahealing: € 80

Energetische massage: € 50

Traject: volgens offerte na oriëntatiegesprek

Contact

Informatie en aanmelden: telefonisch via 0613448677 of 0612622176 of via e-mail.

De Vierboete

Vier is eigenlijk in het Vlaams vuur, daarom noemde men vuurtorens vierboetes. De Grote Vierboete was misschien wel de allereerste vuurtoren van Europa, toen ze in 1284 onder Graaf Gwijde van Dampierre werd gebouwd langs de haven van Novus Portus (het huidige Nieuwpoort). De toren, opgetrokken uit rode baksteen van 80 cm, had een indrukwekkende diameter van 8 meter. In de top, op 30 m hoogte, bevonden zich drie ramen, gericht naar het noorden, oosten en westen. Het licht werd in gang gehouden door de vuurtorenwachter met een mengeling van stro en brandstof.

De Vlaamse schrijfster Maria Vlamijnck heeft in haar boek Vierboete het leven van de familie Verbanck als vierboeters in de 16e eeuw beschreven (Davidsfonds – Leuven - 1963).

Login